Microsoft-account (lokaal gebruikersaccount koppelen, verificatie in twee stappen, app Microsoft-account)

Aan ieder gebruikersaccount hangt een persoonlijke werkomgeving waarbinnen bestanden en instellingen (van Windows en apps) worden opgeslagen. Een gebruikersaccount is in te stellen als lokaal account (vergelijkbaar met de gebruikersaccounts zoals die in voorgaande Windows-versies werden gebruikt) of als Microsoft-account (waarbij het gebruikersaccount aan een online Microsoft-account wordt gekoppeld). Het grote voordeel van een Microsoft-account is dat Windows- en app-instellingen online worden opgeslagen. Hierdoor is de persoonlijke werkomgeving altijd en overal oproepbaar, simpelweg door (met een e-mailadres en wachtwoord) in te loggen op je Microsoft-account. Ideaal wanneer op verschillende apparaten (desktopcomputer, laptop, tablet, Xbox en/of smartphone) wordt gewerkt!

Wordt het Microsoft-account ook nog eens gekoppeld aan de online opslagdienst OneDrive dan zijn ook de persoonlijke documenten overal en altijd bereikbaar. De flexibele werkplek is dan een feit! En mocht er wat met de PC gebeuren (zoals een crash van de schijf, diefstal e.d.) dan is er altijd nog een online back-up. Er kleeft echter wel een veiligheidsrisico aan het in de cloud opslaan (met name wanneer het om wachtwoorden en andere persoonlijke gegevens gaat). Er is namelijk niemand die kan garanderen dat de beveiliging waterdicht is, zelfs wanneer gebruik wordt gemaakt van de biometrisch beveiligde aanmeldprocedure Windows Hello in combinatie met gezichtsherkenning, vingerafdruk of irisscan! In privacygevoelige situaties is het daarom verstandiger om met een lokaal account te werken, ook al vindt verificatie van de identiteit plaats voor elk apparaat waarop met het Microsoft-account wordt ingelogd.

LET OP: Wordt op een openbare computer gewerkt, log dan na afloop van een sessie altijd weer uit. Laat je je Microsoft-account namelijk ingelogd dan kan de volgende gebruiker toegang krijgen tot persoonlijke bestanden, je accountinstellingen wijzigen en mogelijk zelfs het account kapen!

 

Een nieuw gebruikersaccount aanmaken

Het eerste gebruikersaccount wordt al tijdens de setup van Windows aangemaakt. Extra gebruikersaccounts worden toegevoegd via Instellingen, onderdeel Accounts, sub Gezin en andere gebruikers, optie Iemand anders aan deze pc toevoegen. Voor meer informatie zie de pagina over het afstellen van gebruikersaccounts.

 

Bij het registreren van een Microsoft-account wordt om een e-mailadres of telefoon-nummer gevraagd. Heeft de betreffende persoon nog geen Microsoft-account dan kan deze via de link Ik beschik niet over de aanmeldgegevens van deze persoon worden aangemaakt. Gebruik je hiervoor een alternatief e-mailadres (bijvoorbeeld die van de internetprovider) dan loop je het risico dat de wachtwoorden van het e-mailaccount en het Microsoft-account door elkaar worden gehaald. Omdat dit zeer verwarrend is, raad ik aan gewoon een e-mailadres van Microsoft te gebruiken (Hotmail, Live, MSN of Outlook; laatstgenoemde kan direct of via de website www.outlook.com worden aangemaakt). Of wellicht nog veiliger: gebruik je telefoonnummer zodat (eenmalig) met een per SMS toegezonden code kan worden aangemeld. Hierna kan eenvoudig met een van de andere manieren (zoals Windows Hello-gezichtsherkenning, vingerafdruk, irisscanner of PIN-code) worden aangemeld, een wachtwoord is dan dus niet meer nodig!

Omdat Microsoft graag wil dat iedereen gebruik maakt van een Microsoft-account, wordt de optie voor het aanmaken van een lokaal account verborgen. Er wordt dus de indruk gewekt dat het alleen nog mogelijk is het gebruikersaccount te koppelen aan een (eventueel nog te registreren) Microsoft-account. Toch is het mogelijk een lokaal account aan te maken (via de link Ik beschik niet over de aanmeldgegevens van deze persoon, link Gebruiker zonder Microsoft-account toevoegen of gelijk tijdens de setup van Windows). Als alternatief kan ook de netwerkverbinding worden verbroken zodat er alleen nog een lokaal account wordt aangeboden. Is het aanmelden met een Microsoft-account juist gewenst maar ontbreekt deze optie? Controleer dan of de computer wel toegang tot internet heeft.

Lokaal gebruikersaccount achteraf koppelen aan een Microsoft-account

Had je in eerste instantie gekozen voor een lokaal gebruikersaccount en wil je deze bij nader inzien toch (al dan niet tijdelijk) koppelen aan een Microsoft-account? Geen probleem, dat kan eenvoudig worden geregeld via Instellingen, onderdeel Accounts, sub Uw info, link In plaats daarvan aanmelden met een Microsoft-account. De koppeling kan via de link In plaats daarvan aanmelden met een lokaal account weer worden verbroken (bijvoorbeeld om naar het lokale account terug te keren, of om het gebruikersaccount aan een ander Microsoft-account te koppelen).

Foutmelding ‘Probleem met Microsoft-account’

Toont het actiecentrum bij het opstarten van Windows 10 steeds de melding Probleem met Microsoft-account. Uw Microsoft-account moet worden aangepast (hoogstwaarschijnlijk is uw wachtwoord gewijzigd)…., ontkoppel het Microsoft-account dan tijdelijk van het gebruikersaccount, om deze vervolgens direct weer te koppelen. Dit gaat als volgt: klik via Instellingen, onderdeel Accounts, sub Uw info op de link In plaats daarvan aanmelden met een lokaal account en meld het gebruikersaccount aan. Navigeer opnieuw naar de sub Uw info en klik op de link In plaats daarvan aanmelden met een Microsoft-account om het gebruikersaccount weer te koppelen aan het Microsoft-account. Na het opnieuw aanmelden zou het probleem zich niet meer mogen voordoen.

 

Verificatie in twee stappen

Volgens de standaard instellingen hoeft tijdens het inloggen alleen het wachtwoord van het Microsoft-account opgegeven te worden. Valt dit wachtwoord echter in handen van onbevoegden dan loop je het risico dat je account wordt gekaapt! Activeer daarom de Verificatie in twee stappen, als dat nog niet was gedaan tijdens het aanmaken van het Microsoft-account. Verificatie in twee stappen betekent dat de identiteit niet alleen wordt gecontroleerd aan de hand van het wachtwoord (stap 1), maar óók met een per SMS, automatisch telefoonbericht of e-mail verzonden code (stap 2). Dat gebeurt bij elk nog onbekend apparaat waarop met het Microsoft-account wordt ingelogd (bij Instellingen, onderdeel Accounts wordt dan aangegeven dat de identiteit nog moet worden bevestigd). Tijdens het inloggen wordt gevraagd of het een vertrouwde of openbare computer betreft. Bij vertrouwde pc’s is de dubbele verificatie eenmalig, bij openbaar toegankelijke apparaten wordt elke inlog opnieuw geverifieerd.

Verificatie in twee stappen kan achteraf worden geactiveerd (of uitgezet) via de beveiligingsinstellingen van het Microsoft-account: log daarvoor in op de Microsoft-pagina https://account.live.com/proofs/Manage.

De app Microsoft-account

De verificatie in twee stappen is bewerkelijk wanneer regelmatig de per SMS toegezonden code moet worden ingevoerd. Met de app Microsoft Authenticator (beschikbaar voor Windows-, Android- én iOS-apparatuur) hoef je gelukkig niet meer te wachten op de code, waardoor de verificatie een stuk sneller te doorlopen is. Na installatie van de app is de procedure voor het toevoegen van een (of meerdere) te verifiëren Microsoft-accounts eenvoudig te doorlopen.

Inlogproblemen Microsoft-account

Ik hoor regelmatig over geblokkeerde Microsoft-accounts waarvan de identiteit niet kon worden geverifieerd omdat het opgegeven e-mailadres en/of telefoonnummer niet (meer) werkt. Om te voorkomen dat dit ook bij jou gebeurt, is het belangrijk de verificatiegegevens af en toe te controleren op juistheid. Voeg desgewenst een extra e-mailadres of telefoonnummer toe zodat er altijd nog een vangnet is.

Lukt het niet (meer) om via de tweestaps-verificatie toegang te verkrijgen tot het Microsoft-account (en dus ook niet meer tot de online opgeslagen bestanden en instellingen)? Met een via het verborgen administratoraccount aangemaakt nieuw gebruikersaccount zijn de lokaal opgeslagen bestanden wel weer toegankelijk te maken, maar daarmee is er nog geen toegang tot het geblokkeerde Microsoft-account. In sommige gevallen kan het wachtwoord van het geblokkeerde account nog worden gereset via de pagina https://account.live.com/password/reset. Om het wachtwoord aan te kunnen passen moet eerst worden gecontroleerd of je de rechtmatige eigenaar van het e-mailadres bent, dit gaat met de app Microsoft Authenticator (mits deze vooraf is ingesteld). Als alternatief kan de verificatiecode ook naar het eerder opgegeven alternatieve e-mailadres of als SMS naar je mobiele telefoon worden verzonden.

Zijn de in het verleden opgegeven e-mailadres en/of mobiele telefoonnummer niet langer in gebruik (of zijn deze nooit opgegeven) dan kan met een beetje geluk nog toegang worden gekregen via de link Ik heb geen van deze gegevens. Om te verifiëren of je de rechtmatige eigenaar bent, worden enkele persoonlijke gegevens opgevraagd. Tevens moet een alternatief e-mailadres worden opgegeven zodat Microsoft contact met je kan opnemen.

Privacy-issues: online opgeslagen persoonlijke informatie wissen

Met het volwassen worden van internet nemen de discussies over de online privacy toe. Voor marketingdoeleinden wordt het online gedrag van bezoekers al sinds jaar en dag gemonitord. Microsoft legde daar echter nog een schepje bovenop door het gebruikersaccount voor Windows aan een Microsoft-account te koppelen zodat nóg meer persoonlijke informatie kan worden verzameld. De kritiek op deze werkwijze heeft ervoor gezorgd dat gebruikers nu via de privacy-instellingen voor een groot deel zelf kunnen bepalen welke door Windows verzamelde informatie met Microsoft wordt gedeeld. Als aanvulling hierop zijn via de pagina https://account.microsoft.com/privacy de online opgeslagen privacy-instellingen van het Microsoft-account (met betrekking tot je browsegeschiedenis, zoekgeschiedenis, vastgelegde GPS-locaties, het notitieblok van de zoekassistent Cortana en de gegevens van Microsoft Health) in te zien en desgewenst te verwijderen.

Bron: https://www.schoonepc.nl/windows10/microsoft_account.html