Uitsluiting aansprakelijkheid

Hoewel de informatie op deze website, mobiele site of in deze App met uiterste zorg is samengesteld en VDB Computers. deze informatie steeds zo actueel, volledig en nauwkeurig mogelijk tracht te houden, kunnen hieraan geen rechten worden ontleend. Tarieven en voorwaarden kunnen aan verandering onderhevig zijn. VDB Computers. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijke fouten en tekortkomingen in deze website, mobiele site of App. Wijzigingen en correcties zijn voorbehouden.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van deze website, mobiele site of App komen toe aan VDB Computers. of aan haar licentiegevers en worden uitdrukkelijk voorbehouden.

Informatie van derden

VDB Computers is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van de op deze website, mobiele site of in deze App door derden geplaatste teksten, afbeeldingen of hyperlinks.